VERTIK va propune un set de indicatori de măsurare și evaluare a egalității de gen în România

Dezbaterea publică organizată de Grupul de inițiativă în politici publice VERTIK pentru Viitor (VERTIK) în data de 9 martie 2021 a confirmat nevoia unor indicatori de măsurare și evaluare a egalității de gen pentru a reduce decalajele dintre femei și bărbați. Știm că furnizarea informațiilor practice, bazate pe dovezi, va contribui la luarea unor decizii politice care să aducă România mai aproape de egalitatea de gen și să îmbunătățească atât viața femeilor, cât și pe cea a bărbaților.

 

Conform unei analize VERTIK principalele domenii în care se întregistrează diferențe între femei și bărbați sunt: participarea economică, promovarea în carieră, în poziții de decizie în politică, rata de ocupare în muncă, plată și salarizare, acces la finanțare.

 

Urmărirea unor indicatori statistici SMART privind diferențele de gen, implementarea lor în politicile publice și programele de finanțare, în domenii cheie, ar permite înjumătățirea rapidă a decalajelor dintre femei și bărbați. Indicatorii statistici agregați vor permite integrarea perspectivei drepturilor femeilor și egalității de șanse în procesele de elaborare a politicilor publice și vor asigura reprezentarea femeilor la toate nivelurile procesului decizional politic.

 

„Vrem să găsim soluții, să ne implicăm activ în elaborarea de politici publice care să întărească rolul femeilor în societate și economie. Rolul și statutul femeilor în raport cu bărbații evoluează și politicile publice ar trebui să integreze mai mult perspectiva egalității de șanse”, susține Daniela Șerban, Președinte VERTIK pentru Viitor.

 

Dezbaterea publică a avut invitați de onoare atât de la nivel european, cât și național, precum și parteneri care au rezonat cu această temă de actualitate: Grupul Băncii Europene de Investiții, Mastercard și Insight Exec.

 

Invitată de onoare, Anca Dragu, Președinta Senatului, și-a declarat susținerea cu privire la demersul VERTIK: „Subiecte care până acum câțiva ani erau tabu trebuie să ajungă pe agenda publică, prin dezbateri, studii și dialog cu părțile interesate, pentru a face publice cât mai multe informații. Numai în felul acesta vom găsi o coagulare la nivelul societății, vom schimba mentalități,  vom atrage mai multe femei în politică și antreprenoriat.”

 

Reprezentanta Comisiei Europene, Agnieszka Wojdyr, Consilier Politici IMM, Directoratul General Întreprinderi și Antreprenoriat, prezentă la dezbatere, apreciază inițiativa VERTIK fiind  aliniată valorilor europene promovate de Strategia Europeană de Egalitate de Gen 2020-2025 publicată anul trecut în martie. Aceasta prevede integrarea egalității de gen în mod orizontal, în toate politicile publice, de la digitalizare, industrie, agricultură sau IMM-uri. Reprezentanta Comisiei a punctat importanța statisticilor specifice României, pe lângă datele agregate la nivel European.

 

Dr. Lara Tassan Zanin, Directorul Grupului Băncii Europene de Investiții în România, a declarat: „Egalitatea de gen este o problemă de politică publică și este influențată de infrastructura de îngrijire a copiilor, stimuli fiscali, oportunități în muncă, precum și programe de evitare a abandonului școlar. Fiecare unghi trebuie luat în considerare, pentru a asigura potențialul social și economic a României.

 

Luminița Popescu, Secretar de Stat, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse (ANES), a subliniat prin mesajul transmis, că promovarea egalității de șanse între femei și bărbați este un factor determinant al creșterii economice. „Cercetările efectuate în ultimii ani de către Institutul European pentru Egalitate de Gen (EIGE) demonstrează că îmbunătățirea egalității de gen în UE ar genera până la 10,5 milioane de locuri de muncă suplimentare până în 2050.”

 

Marta Życińska, Vicepreședinte Marketing și Comunicare, CEE Mastercard, partener principal VERTIK, a dat exemplul Israelului, unde a existat un sprijin instituționalizat care le-a permis să urce de pe locul 4 pe locul 1 mondial în cadrul Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2020. ”Țările de top din clasament, Israel și Elveția, sunt recunoscute datorită politicilor dedicate antreprenoriatului feminin.”

 

În plus, VERTIK a consultat peste 60 de reprezentanți ai societății civile și antreprenori prin intermediul unui chestionar. Rezultatele se vor regăsi, alături de analiza perspectivelor europene și naționale, într-un document de fundamentare și propunere de politică publică pentru definirea unui set de indicatori de măsurare și evaluare a egalității de șanse.

 

Printre participanți la dezbatere s-au numărat: Ana Maria Mihăescu, Membru Consiliu de Administrație MedLife și Raiffeisen Bank, Carmen Gavrilescu, Antreprenor și Președinte Asociația Producătorilor de Salam de Sibiu, Andreea Răducan, Președinte Fundația Olimpică Română, Virginia Oțel, Președinte PWN, Hildegard Brandl, presedinte COAL – Organizatia Oamenilor de Afaceri PNL București și Perry Zizzi, Președinte Diversity Chamber of Commerce.

 

Agenda VERTIK urmărește accelerarea integrării României în sistemul de valori al Uniunii Europene prin creșterea vitezei de recuperare a diferențelor și decalajelor de gen de la o durată medie de recuperare de 107 ani specifică Europei de Est la 54 de ani cât este durata medie în Europa Occidentală.

 

Despre VERTIK

VERTIK pentru Viitor este un grup de inițiativă în politici publice, fondat de Daniela Șerban, care își propune să contureze o viziune pe termen lung pentru România, pornind de la avantajele competitive, potențialul de valoare adaugată mare ale acesteia și integrarea lor în oportunitățile internaționale. Un incubator de idei pentru creștere economică bazat pe valori, VERTIK are o viziune care integrează politici de dezvoltare a capabilităților noastre, construcții orizontale, transversale și sectoriale pentru o Românie prosperă, pregătită pentru viitor. Grupul include echipe de cercetare și analiză independentă, formate din reprezentanți ai societății civile și ai mediului antreprenorial.