VERTIK încheie redactarea propunerii de politică publică în aria participării economice a femeilor

Asociația VERTIK pentru Viitor, grup de inițiativă în politici publice, anunţă finalizarea redactării celor 5 capitole asumate pentru o propunere de politică publică de încurajare a antreprenoriatului feminin, de promovare a femeilor în piața muncii și tratament egal dintre femei si bărbați. Este un demers unic al societăţii civile din România în domeniul egalității de gen, șanse și tratament egal între femei și bărbați.

Procesul a durat un an, în care s-a constituit unui grup de lucru pentru identificarea problemei de rezolvat, selectat din peste 1.200 de persoane interesate, o dezbatere publică în martie, o audiere publică în noiembrie, un chestionar online de vot a priorităților, precum şi un amplu proces de analiză şi redactare. Estimăm implicarea directă a cel puțin 200 persoane în acest demers, în diverse etape ale proiectului, cu un impact de peste 2 milioane de unici la nivel naţional urmare a comunicărilor în media şi campaniilor de promovare a demersului.

Daniela Șerban
Daniela Șerban

Daniela Șerban, Președinte ARIR și inițiator VERTIK pentru Viitor: „Propunerea de politică publică alternativă, intitulată ”Viitorul Șanselor Egale”, susține necesitatea intervenției de tip ”hard” prin politici curajoase, inovative și ambițioase în domeniul egalității de gen, șanse și tratament între femei și bărbați, care să permită recuperarea diferențelor și decalajelor de gen înregistrate în România. Următorul pas este preluarea de către decidenții politici a acestei documentări și cascadarea într-un plan de acțiune, dialog pe care l-am început încă de la înființare.’’

            Devine urgentă, totodată, colectarea statisticilor dezagregate pe sexe pentru buna creionare a planului de acțiuni și monitorizarea politicii publice. Existența unor date coerente, consistente și detaliate colectate din sfera problematicii de gen ar permite inclusiv entităților private să creeze și să promoveze produse, proiecte și programe destinate accelerării reducerii decalajelor în acest domeniu.

Primele trei obiective ale propunerii de politică publică votate de public sunt:

  1. Sporirea numărului de femei care dețin abilități adecvate de leadership, management și pentru demararea unei activități antreprenoriale (înființarea unui start-up) și a ponderii lor în populația totală feminină
  2. Sporirea ponderii femeilor în consiliile de administrație ale companiilor de stat și listate la bursă
  3. Reprezentarea mai echilibrată a femeilor la toată nivelurile guvernării și în pozițiile de decizie din sectorul public.

Efectele estimate ale valorificării depline a potențialului de implicare economică  antreprenorială și managerială a femeilor prin implementarea politicii publice alternative propuse în ansamblul ei ar fi: 1. Creșterea cu minim 1% a PIB, 2. Creșterea anuală cu 10% a numărului de firme cu antreprenori femei, 3. Creșterea cu 20% a numărului de angajați și antreprenori femei în zona de tehnologii avansate, STEM (science, technology, engineering, mathematics) și IT&C. Spațiul fiscal care ar putea fi creat prin reducerea decalajului de gen la locul de muncă ar putea fi folosit pentru finanțarea unor programe naționale precum: Programe de îngrijire a copiilor subvenționate sau finanțate de stat (de exemplu, construcția de creșe și gradinițe); Politici fiscale pentru a încuraja ambii soți să lucreze (de exemplu, fiscalitate redusă dacă ambii soți lucrează, credite fiscale pentru îngrijirea copiilor); Extinderea concediului de paternitate; Programe post-școală pentru dezvoltarea abilităților în STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică – Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Echipa de proiect a fost coordonată de Daniela Șerban, inițiator VERTIK, și Daniela Aldescu, co-fondator VERTIK, cu sprijinul partenerilor: European Investment Bank, Mastercard, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, Dentons. Consultantul VERTIK în proiect a fost Mircea Mitruțiu, expert politici publice și advocacy.

Primul capitol al politicii publice a fost susținut de către grupul de lucru format din: Dana Lupșa, Diana Mardarovici, Cristina Chiorsac, Marilena Gheorghe, Cristina Grigore, Cătălina Verdeș, Adina Risipitu, Diana-Maria Georgescu, Mariana Stan, Roxana-Larisa Haja, Marcela Colica.

Partenerii strategici ai proiectului sunt Public Affairs Solutions, RDCC. Parteneri media: Financial Intelligence.ro, Juridice.ro, Mondo TV, Money.ro, Project-e, Klarmedia.

Istoric proiect:

VERTIK primește sprijin guvernamental si din mediul de afaceri pentru primul demers „Femeie Lider”

Cum măsurăm și promovăm egalitatea de gen în România?

VERTIK va propune un set de indicatori de măsurare și evaluare a egalității de gen în România

VERTIK propune 3 scenarii scenarii de lucru pentru integrarea perspectivei de gen în politicile publice

Societatea civilă propune intervenție prin politici publice și bugetare de gen pentru șanse egale dintre femei și bărbați

Despre VERTIK

VERTIK pentru Viitor este un grup de inițiativă în politici publice, fondat de Daniela Șerban, care își propune să contureze o viziune pe termen lung pentru România, pornind de la avantajele competitive, potențialul de valoare adaugată mare ale acesteia și integrarea lor în oportunitățile internaționale. Un incubator de idei pentru creștere economică bazat pe valori, VERTIK are o viziune care integrează politici de dezvoltare a capabilităților noastre, construcții orizontale, transversale și sectoriale pentru o Românie prosperă, pregătită pentru viitor. Grupul include echipe de cercetare și analiză independentă, formate din reprezentanți ai societății civile și ai mediului antreprenorial.