CINE SUNTEM?

 

Asociația VERTIK PENTRU VIITOR (Asociația sau VERTIK), persoană juridică română fără scop patrimonial, înființată și organizată în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, înregistrată în Registrul special aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr. 2745/299/2020, având sediul în București, str. Promoroacă nr 7, et 6 ap 19 cam 1, Sector 1, e-mail: echipa@vertik.ro, CIF 42632690.

 

ȘI

 

KIDPRENOR S.R.L. (KIDERENOR), persoană juridică română, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 19, ap. 1, jud Cluj, înregistrată la Oficiul pentru Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1663/2020, având Cod Unic de Înregistrare 42642022.

Împreună denumiți și ”Organizatori”

 

Preambul

 

Colectăm și folosim date personale referitoare la persoane fizice ca parte a activităților noastre și în contextul colaborării pentru proiectul VERTIK Junior. Facem asta tocmai ca parte a modului în care desfășurăm activitățile prin care promovăm schimburile economice și culturale în calitate de mediator non-partizan și independent. De asemenea, colectăm date personale minime despre persoanele care se înscriu la proiect, evenimentele sau sondajele noastre sau pentru a primi briefingurile/newsletterele noastre sau care lucrează pentru noi sau cu noi. Această politică de confidențialitate stabilește modul în care Asociația VERTIK pentru Viitor (”VERTIK”) și KIDPRENOR S.R.L. (”KIDPRENOR”) colectează și utilizează datele personale.

 

Confidențialitatea dvs. este unul dintre angajamentele noastre fundamentale la VERTIK și KIDPRENOR. Prin urmare, procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite de legislația în vigoare privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”).

 

Cum sunt definite datele personale?

 

Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic, mental, de identitate economică, culturală sau socială.

 

Domeniul de aplicare

 

Această politică de confidențialitate privește datele personale ale beneficiarilor proiectului nostru ”VERTIK Junior” și se aplică datelor colectate prin site-ul www.vertik.ro precum celorlalte date personale pe care VERTIK le colectează prin email sau evenimente offline/online, cât și pentru site-ul https://kidprenor.ro, cu scopul de a permite acces la informații de educație financiară și antreprenorială de cea mai bună calitate.

 

SCOPURI, TEMEIURI PENTRU PRELUCRARE ȘI CATEGORII DE DATE PERSONALE

 

În contextul interacțiunii cu VERTIK și KIDPRENOR, tu, ca persoană fizică, poți fi supus activităților de prelucrare a datelor pe care le desfășoară VERTIK și KIDPRENOR Astfel,  VERTIK și KIDPRENOR utilizează datele dvs. personale în următoarele cazuri:

 

 1. Dacă sunteți beneficiar al unuia dintre proiectele noastre sau sunteți abonat la newsletter

 

1.1. Furnizarea de informații despre activitatea VERTIK

 

Organizatorii utilizează datele personale relevante pentru a furniza informații despre rapoartele de activitate, proiectele anterioare, în curs sau viitoare, evenimente, întâlniri, documente de poziție, comunicate de presă, calls to action, sondaje sau orice alte informații relevante pentru mediul ONG și orice alte informații specifice ce țin de activitatea noastră.

 

1.2. Comunicare

 

Organizatorii utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu evenimentele, întâlniri cu autoritățile, documente de poziție, rapoarte de activitate, proiecte anterioare, în curs sau viitoare, apeluri la acțiune, anchete, legislație importantă și orice alte informații relevante . De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.

 

1.3 Trimiterea de newslettere

 

Organizatorii pot utiliza, de asemenea, datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newsletter despre activitatea proiectului VERTIK Junior, alte proiecte, comunicatele de presă, documentele de poziție, invitații la evenimente și orice alte informații relevante, dar numai dacă v-ați abonat sau ne-ați dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newsletter în viitor făcând click pe “Dezabonați” atunci când primiți e-mailul sau să ne scrieți la echipa@vertik.ro sau contact@kidprenor.ro .

 

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către un partener. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt în general numele, ocupația, e-mailul, telefonul, datele de identificare.

 

 1. Dacă sunteți utilizator al site-urilor de internet VERTIK și KIDPRENOR

 

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dvs. când vizitați site-ul de internet, www.vertik.ro, pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

 

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet. Pentru toate categoriile de persoane vizate de mai sus,  VERTIK poate prelucra, de asemenea, datele dvs. în contextul modificărilor structurale sau al tranzacțiilor similare care implică VERTIK. În acest caz, motivele pentru prelucrare pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care  VERTIK este obligată din punct de vedere legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea unei înțelegeri încheiate de VERTIK în contextul unei astfel de tranzacții sunteți parte la o astfel de înțelegere) sau interesul legitim al Asociaţiei VERTIK de a efectua tranzacția în cel mai eficient mod (în restul cazurilor).

 

Pentru a personaliza experiența ta pe site-ul Kidprenor, https://kidprenor.ro, colectăm informații cu privire la comportamentul tău pe durata vizitării acestuia astfel încât să ne putem adapta nevoilor tale și să îți punem la dispoziție oferte personalizate. Acest lucru este posibil prin colectarea informațiilor în cookie-uri și alte tehnologii asemănătoare despre care te invit să citești accesând următorul link privind Politica Cookies: https://kidprenor.ro/politica-cookies/

 

FURNIZAREA DATELOR PERSONALE

 

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs., Organizatorii vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate mai sus, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă oferim informații privind activitatea Organizatorilor).

 

Dacă oferiți VERTIK sau KIDPRENOR datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de dezvăluire modalitatea în care Organizatorii  intenționează să proceseze datele lor personale, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

 

DIVULGAREA DATELOR PERSONALE

 

Principiul Organizatorilor este de a nu divulga datele tale personale pe care ni le-ai încredințat decât dacă avem acordul tău ori dacă legea o impune. În aceste condiții te asigurăm că nu vom divulga datele tale decât în situații strict necesare, cum ar fi pentru efectuarea serviciilor de înregistrare a plăților, serviciilor de IT, contabilitate, juridice etc.

Putem ajunge în situația în care ne vedem nevoiți să divulgăm datele tale personale către instituții ale statului sau autorități publice în cazul în care avem o obligație legală în acest sens, pentru protejarea intereselor noastre legitime, ale tale ori ale ordinii juridice.

De asemenea, chiar dacă datele legate de tine pe care le completezi la descărcarea eBookului gratuit sunt împărtășite cu partenerii noștri educaționali, te asigurăm că aceste date vor fi transmise strict pentru a-ți oferi acces la informații legate de educație financiară, și numai cu respectarea tuturor standardelor de securitate și siguranță prevăzute de reglementările în materie. Nu transferăm date niciunei alte părți terțe, nici în scop comercial nici de marketing, iar datele copilului tău (numele, vârsta) nu vor fi transmise niciunei părți terțe, indiferent de situație.

 

DURATA PRELUCRĂRII

 

Datele dvs. vor fi păstrate pentru o perioada nelimitata sau pe durata de timp în care deții un cont activ pe site-ul Kidprenor; cu prelungire automată conform politicii de confidentialitate. În cazul în care doriți încetarea acordului de confidentialitate, cat si a prelucrării datelor D-stra personale, va rugam sa ne contactați pe e-mail la adresa: echipa@vertik.ro. Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre datele personale pe care le colectăm, vă rugăm să ne contactați prin e-mail, la adresa echipa@vertik.ro sau contact@kidprenor.ro, fără a îți limita astfel în niciun fel dreptul de a te adresa autorităților competente.

 

DREPTURILE DVS.

 

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 

 • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și, dacă da, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – permițându-vă să rectificați datele dvs. personale, dacă sunt incorecte;
 • dreptul la ștergerea datelor – permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricții – permițându-vă să obțineți restricția de prelucrare a datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);
 • dreptul de a formula obiecții – permițându-vă să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – permițându-vă să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit sau să transmiteți aceste date unui controlor de date.
 • Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi.

 

Puteți să vă exerciți drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de controlor de date, prin trimiterea unui e-mail către noi la echipa@vertik.ro. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor. Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să adresăm întrebările pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.

 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

Site. Întreg Conținutul Site-ului http://www.kidprenor.ro, este proprietatea exclusivă a Kidprenor. Utilizatorilor le este interzisă copierea, publicarea, distribuirea, alterarea, modificarea ori transferul, în orice fel, a Conținutului. Totodată, le este interzisă includerea oricărui Conținut / porțiuni de Conținut în orice alt context decât cel în care se regăsește pe Site precum și orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta secțiune.

Prin accesarea Site-ului sau prin realizarea unui Acord, Utilizatorii nu dobândesc niciun drept de proprietate intelectuală sau licență de utilizare asupra Conținutului.

Materialele. Kidprenor este titularul exclusiv al dreptului de a distribui (comercializa) Materialele pe teritoriul României. Orice dobândire a dreptului de utilizare a Materialelor de către Beneficiari prin intermediul Site-ului se face cu respectarea prevederilor prezentei secțiuni.

Prin accesarea Materialelor, între Kidprenor și Beneficiari are loc o cesiune neexclusivă și limitată a drepturilor patrimoniale de autor, aceștia dobândind doar dreptul de a folosi Materialele în conformitate cu Scopul avut în vedere și cu respectarea obligației de confidențialitate prevăzută la capitolul 9 din prezenta secțiune.

Beneficiarilor le este interzisă comercializarea ori distribuirea ulterioară, de orice fel sau sub orice formă, a Materialelor.

În temeiul art. 13 din Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Beneficiarilor le sunt interzise:

 • reproducerea Materialelor;
 • distribuirea Materialelor;
 • importul Materialelor;
 • închirierea Materialelor;
 • împrumutul Materialelor;
 • comunicarea Materialelor; (orice comunicare realizată direct sau prin mijloace tehnice ori prin punerea la dispoziția publicului, inclusiv prin internet sau alte rețele, astfel încât alte persoane în afara celor care au achiziționat Materialele să poată avea acces la acestea);
 • retransmiterea Materialelor;
 • realizarea de opere derivate pe baza Materialelor;

VERSIUNI LA ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

 

Această politică de confidențialitate este în vigoare de la 15.02.2021 și este valabilă pe toată durata proiectului VERTIK Junior. Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând Termenii și Condițiile, fără notificare prealabilă, Utilizatorii și Clienții având obligația de a lua cunoștință și de a respecta întocmai varianta publicată pe site. Utilizatorii și Clienții nu pot pretinde că nu cunosc prevederile acestei secțiuni.