Propunerea de politică publică

Asociația VERTIK pentru Viitor, grup de inițiativă în politici publice, anunţă finalizarea redactării celor 5 capitole asumate pentru o propunere de politică publică de încurajare a antreprenoriatului feminin, de promovare a femeilor în piața muncii și tratament egal dintre femei si bărbați. Este un demers unic al societăţii civile din România în domeniul egalității de gen, șanse și tratament egal între femei și bărbați. Procesul a durat un an şi a inclus constituirea unui grup de lucru pentru identificarea problemei de rezolvat selectat din peste 1.200 de persoane interesate, o dezbatere publică, o audiere publică, un chestionar online de vot a priorităţilor, precum şi un amplu proces de analiză şi redactare. Estimăm că un total de 200 persoane au fost implicate nemijlocit în acest demers, în diverse etape ale proiectului, cu un impact de peste 2 milioane de unici la nivel naţional urmare a comunicărilor în media şi campaniilor de promovare a demersului.